Algemeen

mei

Disclaimer

Uitgever:

La Carrosserie Enfantine NV
Stapsteenweg 7
9070 Heusden-Destelbergen 
Ondernemingsnummer: BE 0405.871.457 

Auteursrecht:

De site www.vaco.be is een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van La Carrosserie Enfantine NV. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen:

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam La Carrosserie Enfantine NV, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van La Carrosserie Enfantine NV.